Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Consult Plus
Despre Consult Plus
Consult Plus este o companie de consultan?? n domeniul resurselor umane, specializat? n furnizarea serviciilor de training ?i dezvoltare organiza?ional?. Obiectivul nostru prioritar este acela de a oferi cele mai bune servicii de consultan?? partenerilor no?tri pentru a-i sprijini n atingerea ?elurilor pe care ace?tia ?i le propun cre?terea profitului ?i dezvoltarea propriei companii. Echipa Consult Plus garanteaz? calitatea informa?iilor oferite clien?ilor s?i ?i men?inerea unui standard ridicat al serviciilor pe care le presteaz?.

Clien?ii no?tri sunt companii autohtone ?i multina?ionale, provenind din domenii variate de activitate: IT & C, customer service, vnz?ri, educa?ie.

Atuurile Consult Plus
Focalizarea pe dorin?ele ?i nevoile clientului. Echipa Consult Plus abordeaz? solicit?rile clien?ilor ntr-o manier? pragmatic?,pornind de la obiective concrete cuprinse n planul de afaceri al companiei client. Utilitate ?i calitate n serviciile oferite constituie o deviz? pentru Consult Plus. Echipa multidisciplinar? cuprinde speciali?ti din domenii diferite care ?i-au dezvoltat expertiza prin participarea n numeroase programe de formare a adul?ilor la nivel na?ional ?i interna?ional. Expertiza, entuziasmul ?i implicarea sunt caracteristicile definitorii ale echipei Consult Plus. Metodologia Consult Plus cuprinde metode ?i instrumente de lucru testate ?i validate ?tiin?ific ?i empiric care ?i-au dovedit eficien?a n contexte ?i domenii variate de activitate. Rezultatele foarte bune ob?inute pn? n prezent constituie garan?ia profesionalismului serviciilor noastre.
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut