Consult Plus
Română (România)English (United Kingdom)
Centru de evaluare

Programul Centru de Evaluare constă în utilizarea unor tehnici multiple de evaluare a potenţialului (cunoştinţe, deprinderi, competenţe) de care dispune o persoană pentru a putea face faţă cu succes cerinţelor reclamate de un anumit post într-o organizaţie.

De ce un Centru de Evaluare?

Rezultatele obţinute în urma activităţilor derulate în cadrul CE permit luarea la nivelul organizaţiei client a unor decizii variate in domeniul resurselor umane, cum ar fi:

 • Promovarea sau implicarea unor angajaţi în proiecte sau activităţi noi
 • Identificarea nevoilor de instruire a angajaţilor la nivel individual și de echipă
 • Proiectarea planurilor de dezvoltare profesională ale angajaţilor
 • Recrutarea şi selecţia de personal în vederea angajării

Durata de derulare a activităţilor cuprinse în CE poate varia de la o zi la trei zile. În cadrul acestor activităţi participanţii sunt implicaţi într-o serie de exerciţii practice similare cu sarcinile lor de muncă. Aceste situaţii simulate sunt astfel structurate şi planificate de către evaluatori încât să inducă participanţilor un set de comportamente specifice. Analizele calitative asupra acestor comportamente permit fomularea unor  predicţii valide privind şansele de reuşită ale unei persoane ce ocupă sau va ocupa o anumită poziţie în organizaţie. Datele obţinute în urma evaluarii prestaţiei în aceste situaţii simulate  sunt coroborate cu informaţiile desprinse din intervievarea participanţilor precum şi cu rezultatele testării psihologice a acestora. În final, se obţine o imagine de integrativă complexă asupra potenţialului resursei umane în care doreşte să investească organizaţia.
CE este realizată de o echipă formată din  experţi evaluatori din partea  Consult Plus care colaborează cu un grup de evaluatori desemnaţi de compania client care, beneficiază, în prealabil, de o secvenţă de instruire. Rolul evaluatorilor rezidă în observarea comportamentelor participanţilor, clasificarea şi, respectiv,  evaluarea competenţelor pe care aceştia trebuie să le probeze în cadrul exerciţiilor de simulare.
Competenţele evaluate, de regulă, în cadrul unui CE sunt:

 • Influenţa interpersonală şi persuasiunea
 • Potenţialul managerial
 • Planificarea şi organizarea muncii
 • Spiritul de iniţiativă
 • Analiza şi sinteza
 • Rezolvarea de probleme
 • Creativitatea
 • Comunicarea orală
 


© Consult Plus 2019 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut