Consult Plus
Română (România)English (United Kingdom)
Diagnoză și intervenție organizațională

Serviciul de diagnoză şi intervenţie organizaţională constă în identificarea, analiza şi diagnosticarea problemelor cu care se confruntă echipa de management, prezentarea raportului de diagnoză, conceperea şi implementarea strategiei de resurse umane, în conformitate cu strategia globală a firmei, conceperea şi aplicarea unui plan de intervenţie.
Veţi beneficia de o radiografie complexă şi precisă a problemelor prezente în organizaţia dumneavoastră. În acelaşi timp, vă oferim şi soluţii alternative aferente aspectelor punctuale deficitare din cadrul organizaţiei, urmând ca decizia finală să o luaţi dumneavoastră. Consultanţii noştri pot diagnostica climatul cultural al organizaţiei, aici s-a scos din text facilitând valorificarea maximală a potenţialului angajaţilor. Abordarea în procesul de consultanţă şi implementare de soluţii privind dezvoltarea organizaţională este individualizată şi adaptată contextului particular al fiecărei organizaţii.

 


© Consult Plus 2019 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut