Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Sistemul de evaluare a performan?elor profesionale

Sistemul const? n utilizarea unor instrumente de lucru standardizate, elaborate ?i validate pentru fiecare post de munc? sau familie de posturi. Tehnicile de evaluare sunt dezvoltate de echipa Consult Plus pe baza analizei caracteristicilor activit??ilor desf??urate n cadrul organiza?iei client, fiind astfel adaptate ?i adecvate specificului acesteia.
De ce evaluare?

  • Constituie o baz? solid? pentru luarea unor decizii corecte privind recompensarea performan?elor ?i mbun?t??irea rezultatelor nesatisf?c?toare.
  • Permite identificarea nevoilor de training din cadrul organiza?iei.
  • Sprijin? construirea unor sisteme personalizate de motivare a angaja?ilor.
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut