Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Recrutare
n zilele noastre, talentul este avantajul strategic pe pia?a for?ei de munc?. Serviciul de recrutare ?i selec?ie g?se?te oamenii potrivi?i pentru posturile din cadrul firmei dumneavoastr?. Procesul de recrutare ?i selec?ie se deruleaz? n mai multe etape, parcurse n parteneriat cu clientul nostru.
  • Evaluarea presupune ob?inerea de informa?ii complete ?i acurate despre caracteristicile postului ?i ale companiei solicitante. Pe baza acestor informa?ii se completeaz? o fi?? de descriere a postului care este oferit? clientului ?i supus? aprob?rii acestuia. Totodat?, clientului i vor fi prezentate strategiile de recrutare recomandate mpreun? cu o estimare a intervalului de timp necesar derul?rii procesului de recrutare.
  • Recrutarea vizeaz? identificarea candida?ilor al c?ror profil psiho-profesional corespunde cu cerin?ele ?i condi?iile postului. Aceast? etap? presupune utilizarea unor resurse informa?ionale numeroase ?i variate: baza de date Consult Plus, Internet (site-uri on line de recrutare), anun?urile n pres?.
  • Selec?ia ofer? posibilitatea de a estima care dintre candida?ii identifica?i este persoana potrivit? pentru postul n cauz?. Aceste persoane sunt evaluate cu ajutorul unei baterii de teste psihologice ?i profesionale stabilite n func?ie de specificul postului n cauz?.
  • Prezentarea candida?ilor se realizeaz? pe baza unui raport privind activitatea profesionala, nivelul de instruire ?i alte aptitudini pe care le de?ine fiecare candidat.
  • Asistarea integr?rii angajatului la noul loc de munc? asigur? garan?ia unei adapt?ri rapide ?i optime a proasp?tului angajat n organiza?ia dumneavoastr?. Cu ajutorul speciali?tilor Consult Plus, se ntocme?te un plan de ini?iere a noului angajat pe perioada primei luni de activitate.
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut