Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Team building

Team buildingul (TB) reprezint? un program formativ prin care se pot atinge diferite obiective organiza?ionale. Consult Plus propune o gam? variat? ?i flexibil? de programe TB. Noi v? ajut?m s? transpune?i energia fiec?rui angajat ntr-o form? de valorificare colectiv?. Echipa e propulsorul afacerii dumneavoastr?!

In func?ie de nevoile identificate sau de solicit?rile explicite ale clien?ilor no?tri team building-ul poate viza organiza?ia n ansamblul ei sau grupuri specifice de lucru.

 1. La nivel de organiza?ie:
  • socializarea organiza?ional?
  • men?inerea sentimentului de apartenen??, crearea sau nt?rirea identit??ii organiza?ionale
  • suportul n interven?ia organiza?ional?
 2. La nivel de grup/unitate structural? sau func?ional?:
  • formarea sau consolidarea a unui grup.
  • mbun?t??irea a performan?ei efective a grupului.

n ceea ce prive?te tehnicile ?i tipurile de activit??i utilizate, acestea variaz? de la tracking ?i quest la scenarii mai complexe, urm?rite pe durata ntregului program de team building, ?i activit??i reale (de la g?tit la expedi?ii de supravie?uire). Consult Plus ofer? team buildinguri outdoor sau indoor, soft sau extreme, n func?ie de profilul clientului ?i al echipei de participan?i. Vntul, ploaia, valurile, nisipul, stncile ?i c?r?rile de munte sunt alia?ii no?tri de n?dejde. Jaloane spre succes.

De asemenea, prin pachetele speciale, r?spundem cerin?elor clientului de a acoperi nevoi de training punctuale, prin exerci?ii de nv??are experien?ial? ce pot fi cuprinse ntr-un program de team building, altfel spus oferim programe TB focalizate pe problemele specifice ale organiza?iei client, cum ar fi luarea de decizii, tehnici de negociere, managementul conflictelor ?.a.

 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut