Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Tehnologia informa?iei ?i comunic?rii (TIC)
Training de introducere/ini?ializare cu elementele de baz? n utilizarea corect? a computerelor ?i a principalelor aplica?ii ale acestora (pachetul MS Office). n urma acestui training, participan?ii vor ob?ine urm?toarele cuno?tin?e ?i competen?e:
  • Discriminarea ntre componentele hardware ?i software ale unui calculator
  • Recunoa?terea principalelor elemente ?i func?ii ale software-ului Windows
  • Administrarea n siguran?? a fi?ierelor / folderelor Windows
  • Editarea de texte n Microsoft Word
  • Construirea de tabele cu ajutorul editorului de tabele Microsoft Excel
  • Utilizarea facilit??ilor Power Point n proiectarea ?i realizarea prezent?rilor
  • Utilizarea facilit??ilor Internet, transmiterea de informa?ii relevante
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut