Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Managementul conflictelor
Training interactiv, ce apeleaz? la o palet? larg? de formare a adul?ilor ?i cuprinde dou? module I. Stiluri de management al conflictului fundamente, II. Strategii de management al conflictului.
Prin parcurgerea programului, participan?ii vor exersa modalit??i de adaptare a diferitelor stiluri de management al conflictului la propriul context organiza?ional ?i vor dobndi cuno?tin?e ?i deprinderi de solu?ionare eficient? a oric?rui conflict profesional.
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut