Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Manegementul proiectelor
Training ce vizeaz? abilitarea cursan?ilor cu metode de aplicare a cuno?tin?elor, deprinderilor, instrumentelor ?i tehnicilor la o gam? larg? de activit??i, n scopul de a respecta cerin?ele unui proiect anume. Ciclul managementului de proiect presupune parcurgerea a patru etape: stabilirea scopului proiectului, planificarea acestuia, implementarea planului ?i evaluarea proiectului. La finele cursului,participan?ii vor de?ine deprinderile necesare pentru identificarea diferitelor stadii ale unui proiect, ?i utilizarea instrumentelor adecvate dezvoltarii fiec?rui stadiu.
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut