Consult Plus
Română (România)English (United Kingdom)
Academia Parintilor
OFERTE CURSURI


PACHET DE CURSURI „ACADEMIA PĂRINŢILOR”

Programele din pachetul ACADEMIA PĂRINŢILOR se adresează în primul rând părinţilor şi educatorilor. Obiectivul principal urmărit prin conţinutul şi structura acestor programe constă în informarea şi abilitarea părinţilor şi a educatorilor cu tehnici şi strategii de lucru, menite să le optimizeze acestora relaţiile şi modul de interacţiune cu copiii. De asemenea, prezentul program vizează dezvoltarea la părinţi şi educatori a capacităţii de manageriere a situaţiilor de criză dar şi a problemelor specifice cu care se confruntă frecvent adulţii în educarea copiilor.
Metodele noastre de lucru constau în ateliere de grup şi individuale. Atelierele de grup sunt conduse de un trainer, iar grupul e format din aproximativ 10 – 15 părinţi. În cadrul acestor ateliere sunt abordate teme de interes major pentru părinţi şi educatori cum sunt: comunicarea eficientă cu copiii, modalităţi de stimulare a comportamentului pozitiv, modalităţi de stopare a comportamentului negativ, profile atipice de dezvoltare, ş.a.. La aceste teme se pot adauga şi alte subiecte specifice identificate la nivelul grupului de părinţi ca fiind importante de abordat în cadrul cursului. Acestea reies din diagnoza iniţială care o realizăm înaintea livrării oricărui program de training. Sesiunile individuale sunt conduse de un psiholog consilier, specializat în consiliere educaţională şi se focalizează pe analiza şi soluţionarea problemelor specifice aduse în discuţie de parinţi.
Scopul nostru final este de a -i ajuta pe părinţi în încercările lor de a deveni părinţi mai buni şi de a -i ajuta pe copii să devină mai competenţi şi mai bine adaptaţi la cerinţele lumii în care trăiesc.
Pachetul de servicii destinat educatorilor cuprinde: consultanţa de specialitate pe baza unei diagnoze iniţiale a problemelor identificate la grupă; cursuri adaptate nevoilor educatorilor (managementul grupei de copii, comunicare, modalitaţi de promovare a comportamentului prosocial, dezvoltarea rezilienţei copilului, metode şi tehnici de educare a copilului cu cerinţe educative atipice).

MODUL
„Comportamentul copilului meu – întrebări, probleme şi soluţii”

CONŢINUT
 • CURSUL 1. Autocunoaştere – “Ce înseamnă să fii parinte” (2 h)
 • CURSUL 2. Comportamente pozitive şi comportamente negative la copii ( 2 h)
 • CURSUL 3. Modalităţi de stimulare a comportamentelor pozitive ale copiilor. Modalităţi de stopare a comportamentelor negative manifestate de copii (4 h)
 • CURSUL 4. Ce este time out-ul şi cum îl pot părinţii folosi? (3 h)
 • CURSUL 5. Cum pot să dezvolt abilităţile de relaţionare şi comunicare ale copilului meu – tehnici, jocuri, strategii (3 h)
 • CURSUL 6. SELF-kit: - “Activităţi şi poveşti raţionale pentru copii” (3 h)
 • CURSUL 7.Tehnici şi metode de interacţiune cu copilul, prietenii şi educatorii copilului meu (3 h)

BENEFICII
La sfârşitul programului, părinţii:
 • Stăpânesc tehnici de optimizare a relaţiei cu copilul lor
 • Utilizează sisteme de recompensă pentru promovarea comportamentului dezirabil al copilului
 • Utilizează metode de stopare a comportamentului negativ, indezirabil al copilului
 • Aplică tehnici de facilitare a dezvoltării socieo-emoţionale a copilului

DURATA: 20 h faţă în faţă
MODUL
„Pericole specifice vârstei
- modalităţi de evitare şi rezolvare a situaţiilor de criză -”

CONŢINUT
 • CURSUL 1. Dezvoltarea psihologică a copilului (caracteristici, riscuri, modalităţi de prevenţie) (2 h)
 • CURSUL 2. Dezvoltarea fiziologică a copilului (caracteristici, riscuri, modalităţi de prevenţie) (2 h)
 • CURSUL 3. Formarea ataşamentului (2 h)
 • CURSUL 4. Comportamentul alimentar (2 h)
 • CURSUL 5. Comportamente disruptive (agresivitate, hiperactivitate, şantaj emoţional) (2 h)
 • CURSUL 6. Vârsta “optimă” pentru începerea şcolii – “Când mergem la şcoală?” (2 h)

BENEFICII
La sfârşitul programului, părinţii:
 • Identifică riscurile şi modalităţile de prevenţie şi rezolvare a situaţiilor de criză specifice vârstei
 • Aplică metode adecvate de evitare si rezolvare a situaţiilor de criză
 • Utilizează tehnici pentru formarea optimă a ataşamentului la vârstă preşcolară
 • Identifică eventuale comportamente disruptive ale copilului
 • Evaluează aptitudinile pentru şcolaritate ale copilului


DURATA: 12 h faţă în faţă
MODUL
Avantaje specifice vârstei
- resursele părinţilor şi ale copiilor -
CONŢINUT
 • CURSUL 1. Resursele părintelui (sociale, emoţionale, financiare) (2 h)
 • CURSUL 2. Resursele copilului (sociale, emoţionale, financiare) (2 h)
 • CURSUL 3. Utilizarea mediului proximal ca resursă în dezvoltarea optimă a copilului (2 h)
 • CURSUL 4. Utilizarea mediului distal ca resursă în dezvoltarea optimă a copilului (2 h)

BENEFICII
La sfârşitul programului, părinţii:
 • Identifică resursele copilului şi maniera în care acestea pot fi folosite în dezvoltarea sa
 • Identifică resursele părinţilor şi maniera în care acestea pot fi folosite în dezvoltarea copilului
 • Recunosc factori din mediul proxim şi distal copilului care îl pot ajuta în dezvoltarea de „competenţe de v iaţă”
 • Sprijină copilul în dezvoltarea şi implementarea metodelor de apărare în faţa situaţiilor de criză specifice vârstei


DURATA: 8 h faţă în faţă
MODUL
„Sesiuni individuale”

PROPUNERI:
 • EXEMPLUL 1. Aşteptările părintelui de la partenerul de viaţă
 • EXEMPLUL 2. Aşteptările părintelui de la copil
 • EXEMPLUL 3. Aşteptările părintelui de la familie
 • EXEMPLUL 4. Influenţa relaţiei dintre părinţi asupra copilului
 • EXEMPLUL 5. Probleme specifice aduse în discuţie de către părinţi (“Ce îi spun copilului despre viaţă si moarte?”, “Apariţia unui frăţior”, “Conceptul de boală”)

BENEFICII
La sfârşitul programului, părinţii:
 • Identifică propriile aşteptări privind rolul de părinte
 • Dezvoltă aşteptări realiste de la partenerul de viaţă, de la familie şi de la copil
 • Rezolvă optim problemele cu care se confruntă familia (copilul, părinţii)
 • Optimizează dinamica de familie


DURATA unei sesiuni este de 1h (în funcţie de problemă se organizează mai multe sesiuni)

MODUL
„Sesiuni pentru educatori”


PROPUNERI:
 • EXEMPLUL 1. SELF-kit: „Poveşti şi activitaţi raţionale pentru copii”
 • EXEMPLUL 2. Managementul grupei de copii
 • EXEMPLUL 3. Tehnici de comunicare eficientă cu copiii – feedback, ascultare activă, „eu” comunicare vs. „tu” comunicare
 • EXEMPLUL 4. Modalitaţi de promovare a comportamentului prosocial
 • EXEMPLUL 5. Metode şi tehnici de educare a copilului cu cerinţe educative atipice
 • EXEMPLUL 6. Dezvoltarea rezilienţei copilului – strategii de adaptare ale copilului la provocările mediului social
 • EXEMPLUL 7. Probleme specifice aduse în discuţie de către educatori (relaţia cu familia copilului, adaptarea educatorilor la mediul organizaţional, identificarea cu organizaţia, fenomenul de group-think)


BENEFICII
La sfârşitul programului, părinţii:
 • Identifică propriile aşteptări privind rolul de educator
 • Dezvoltă aşteptări realiste de la copii şi familiile acestora
 • Rezolvă optim problemele cu care se confruntă copilul la grădiniţă
 • Optimizează dinamica de grup în cadrul instituţiei de învăţământ – coeziune de grup


DURATA unei sesiuni este de 1h (în funcţie de problemă se organizează mai multe sesiuni)


Pentru orice alte informaţii privind serviciile noastre şi modalităţile de implementare, contactaţi-ne la adresa:
Consult Plus
Sediu: str. Al. Vaida Voievod, nr.14, ap.39, Cluj-Napoca
Contact: telefon/fax 0264.414.855, 0741100485
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.consultplus.ro
 


© Consult Plus 2019 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut